Standart kağıt boyutları tasarımcılara, matbaacılara, basım ve yayınla ilgili diğer kişilere, ürün özellikleri konusunda anlaşabilmek ve maliyetleri düşük tutmak için uygun ve verimli yol sağlar. Kağıt boyutlarının standart hale getirilmesi, İtalya’nın Bolonya şehrideki kağıt üreticilerine kadar dayanır.

A türündeki kağıt boyutları büyükten küçüğe doğru A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ve A8 şeklinde sıra gelmektedir. Genelde mantık hepsi bir sonrakinin 1/2 katında ilerlemektedir. Mesela A4 boyutunu ele alalım iki tane A5 bize A4 kağıdının boyutunu verir.

Boyutlandırmalar küçükten büyüğe doğru şöyle sıralanmaktadır;

Kağıt Ölçüleri Listesi

Kağıt Adı

Kağıt Boyutu – mm Kağıt Boyutu – cm Kağıt Boyutu – inc

A0

841 x 1189 mm 84,1 x 11,89 cm 33,13 x 46,85 inc

A1

594 x 841 mm 59,4 x 84,1 cm 23,40 x 33,13 inc

A2

420 x 594 mm 42,0 x 59,4 cm 16,55 x 23,40 inc

A3

297 x 420 mm 29,7 x 42,0 cm 11,70 x 16,55 inc

A4

210 x 297 mm 21,0 x 29,7 cm 8,27 x 11,70 inc

A5

148 x 210 mm 14,8 x 21,0 cm 5,83 x 8,27 inc

A6

105 × 148 mm 10,5 × 14,8 cm 4,13 × 5,83 inc

A7

74 × 105 mm 7,4 × 10,5 cm 2,91 × 4,13 inc

A8

52 × 74 mm 5,2 × 7,4 cm 2,05 × 2,91 inc

A9

37 × 52 mm 3,7 × 5,2 cm 1,46 × 2,05 inc

A10

26 × 37 mm 2,6 × 3,7 cm 1,02 × 1,46 inc

B

279 x 432 mm 27,9 x 43,2 cm 11 x 17 inc

B4

250 x 353 mm 25,0 x 35,3 cm 9,84 x 13,90 inc

B5

176 x 250 mm 17,6 x 25,0 cm 6,93 x 9,84 inc

C

432 x 559 mm 43,2 x 55,9 cm 17 x 22 inc

C4

229 x 324 mm 22,9 x 32,4 cm 9,01 x 12,76 inc

C5

162 x 229 mm 16,2 x 22,9 cm 6,38 x 9,02 inc

D

559 x 864 mm 55,9 x 86,4 cm 22 x 34 inc

DL

110 x 220 mm 11,0 x 22,0 cm 4,33 x 8,66 inc

E

864 x 1118 mm 86,4 x 111,8 cm 34 x 44 inc